Osnivači i vlasnici Aktimed GmbH


Osnivači i vlasnici Aktimed GmbH: Sabine Kroker-Hohmann i Jens Kroker

Poučena višegodišnjim iskustvom u svojoj privatnoj ordinaciji sa težištem na ortopediji, sportskoj i dječijoj fizioterapiji, fizioterapeutkinja Sabine Kroker-Hohmann se odlučila na razvoj i marketing vlastitih, inovativnih Aktimed proizvoda.

Imala je puno pacijenata koji su koristili biljne ekstrakte, npr. Arnica, u formi kuglica ili krema u kombinaciji sa fizio trakama. Svi su željeli jedan proizvod koji bi imao obe funkcije: mehaničku, fizičku i biljnu recepturu. Tako je nastala ideja za Aktimed TAPE PLUS 2 u 1, jedinstvena kineziološka traka sa biljnom recepturom impregniranom u ljepilu trake. Nakon procesa zaštite patenta 2016 do danas je razvijen čitav Portfolio proizvoda Aktimed GmbH. Nakon dugogodišnje kariere u jednom DAX koncernu, sa svojim iskustvom u marketingu, podršku je dobila i od supruga g. Jens Kroker. On je i strastveni jedriličar, dobitnik jedne zlatne medalje i višestruki svjetski prvak. Stalno rastući broj profesionalnih korisnika (Liječnika - Ortopeda, Fizioteraputa), profesionalnih i hobi sportista, kao i svih drugih pacijenata različitih uzrasta koristi Aktimed proizvode.
Osnivači i vlasnici Aktimed GmbH