Povrat robe i reklamacije

Pravo odstupanja od ugovora

Kod ugovora potpisanih na daljinu, kupac ima pravo (sukladno  Članku 45. ZZP), otkazati narudžbu ne navodeći za to razlog u roku od sedam (7) dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je Kupac naručio proizvod. Jedini trošak koji tereti potrošača prilikom odstupanja od ugovora jest neposredan trošak povrata robe. Ukoliko potrošač odstupi od ugovora, naš obrt će mu vratiti sav uplaćeni novac odmah kada to bude moguće, a najkasnije u roku od 14 dana po primitku obavijesti o odstupanju od ugovora.

Povrat robe, novčanih sredstava

Kupac mora artikl vratiti prodavatelju neoštećenoga i u nepromijenjenoj količini, osim kada je artikl uništen, pokvaren, izgubljen, bez da bi za to kupac bio odgovaran. Kupac odgovara za smanjenje vrijednosti robe, ukoliko je smanjenje posljedica rukovanja, koja nije potrebna kako bi se ustanovila sama priroda, karakteristika i upotreba robe.

Robu možete vratiti na našu adresu: Psihosomatika j.d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV / 96

23205 Bibinje, Hrvatska (uz napomenu REKLAMACIJA).

Povrat robe

Potrošač mora robu kojom iz bilo kojeg razloga nije bio zadovoljan vratiti prodavaču u roku od 14 dana nakon poslane obavijesti o prekidanju ugovora. Upozoravamo, da mora biti roba za povrat cijelokupnoga iznosa, neoštećena.  Potrošač ne može i ne smije zaprimljenu robu slobodno koristiti u vremenu do povlačenja iz ugovora.

Potrebno je priložiti kopiju računa i svih ostalih popratnih dokumenata. Sam kupac nosi teret rizika, gubitka ili oštećenja proizvoda kojega želi vratiti ili zamijeniti, osim ako se to dogodilo bez njegove krivnje. Jedini trošak koji tereti kupca u vezi s odstupanjem od ugovora je trošak koji je nastao prilikom vraćanjem predmeta kupnje.

Postupak zamjene robe

Poduzeće Psihosomatika j.d.o.o. u slučaju povrata robe na želju kupca zahtijeva povrat robe na adresu Psihosomatika j.d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV / 96, 23205 Bibinje, Hrvatska (dopišite POVRAT ROBE). Psihosomatika j.d.o.o. Vam odmah vraća cjelokupan iznos za kupljeni proizvod. Stranka može naknadno napraviti novu narudžbu za proizvod koji želi imati. Kada proizvod stigne na adresu, psihosomatika.net šalje nove proizvode (iz izrađene nove narudžbe) kupcu na njegovu adresu.

Prava potrošača

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može ostvariti svoje pravo ukoliko se radi o nedostacima na kupljenoj robi iz garancije ili ukoliko je došlo do materijalne pogreške

Povrat novčanih sredstava

Nakon povrata robe, prodavač mora kupcu vratiti sav iznos u obliku u kojem je kupac izvršio kupovinu. Povrat novca je potrebno izvršiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana i to po primitku obavijesti o povlačenju iz ugovora.